ZpS Harmónia na koncerte bez bariér v DJZ Prešov Krídla túžby 2013

 Prešovský samosprávny kraj 10. októbra po tretíkrát udelil ocenenia Krídla túžby v sociálnych službách. V Divadle Jonáša Záborského v Prešove boli počas koncertu bez bariér odovzdané ceny v troch kategóriách. O ocenených rozhodli členovia Komisie sociálnej pri Zastupiteľstve PSK.
Koncert priamo nadväzuje na tradíciu prehliadky Deň bez bariér, ktorého sedem ročníkov pripravil PSK v rokoch 2003 až 2009. Pridanou hodnotou je práve udeľovanie ocenení. Ako zdôraznil predseda PSK Peter Chudík, „oceňujeme všetkých, bez ohľadu na zriaďovateľa, nechceme ich deliť na verejných a neverejných poskytovateľov, všetci poskytujú rovnako dôležité služby.“ Zároveň poďakoval všetkým pracovníkom v oblasti sociálnych služieb: „Na každú ľudskú bolesť je liekom ľudské srdce. Teší ma, že v našich zariadeniach máme tých sŕdc veľmi veľa.“
Prešovskému galakoncertu Krídla túžby predchádzali tri lokálne koncerty. V Prešove – v ZpS Cemjata, Osadnom, a v Spišskom Podhradí na prelome júna a júla vystúpilo 435 prijímateľov sociálnych služieb z 34 zariadení. Najzaujímavejšie vystúpenia postúpili na veľkú scénu DJZ, kde sa prezentovali prijímatelia sociálnych služieb z deviatich zariadení z celého kraja: DSS Volgogradská, Prešov, DSS Alia Bardejov, ZpS a DSS Svidník, DSS Spišský Štvrtok, DSS Dúha Bardejov, DSS Život, n. o. Spišské Hanušovce, CSS Ametyst Tovarné, DSS Dúbrava a CSS Zátišie Osadné.
Ako hostia v programe vystúpili ZpS Harmónia, Prešov – Cemjata a DSS Rakovec nad Ondavou a špeciálne aj mladá rómska dievčenská skupina SABROSA.

This entry was posted in AKTUALITY. Bookmark the permalink.

Comments are closed.