Svätý Donát na Cemjate spojil veriacich aj neveriacich

V piatok 11.10.2013 o 10.oo hod. Zariadenie pre seniorov Harmónia v spolupráci farnosťou sv. Mikuláša v Prešove organizovali v kostolíku sv. Donáta na Cemjate po prvýkrát v histórii spirituálnu prednášku spojenú s organovým koncertom na tému „Stretnutie so sv. Donátom“.
Vyše 50 zúčastnených osôb z radov obyvateľov zariadenia a návštevníkov Cemjaty z rôznych kresťanských cirkví ako aj neveriacich sa mohli oboznámiť so životopisom sv. Donáta, s históriou púte sv. relikvií (úlomky ramenných kostí sv. Donáta a sv. Tomáša Akvinského), ktoré sú umiestnené v schránke v kostole, ako aj zažiť zimomriavky po tele pri počúvaní mariánskych piesní a skladieb od J.S. Bacha v nádhernom, priam virtuózom organovom podaní p. Matúša Piroha.

Touto cestou sa chcem poďakovať kostolníkovi pánovi Jozefovi Vaňovi za pochopenie, ochotu a súčinnosť pri realizácii tohto podujatia.

Mgr. Vladislav Varga
ZpS Harmónia

This entry was posted in AKTUALITY. Bookmark the permalink.

Comments are closed.