Zariadenie pre seniorov na Cemjate sa otvára marketingu

V dňoch 22. – 23. októbra 2013 v Zariadení pre seniorov Harmónia, Prešov – Cemjata prebehlo školenie zamestnancov v oblasti profesionálneho marketingu so zahraničným lektorom.

 „Marketing je podľa mňa dôležitá téma. Sociálne služby sa realizujú na trhu a tak vyžadujú profesionalitu aj v komunikácií. Z tohto dôvodu naše zariadenie kladie na kvalitu vzdelávania zamestnancov veľký dôraz.“ – povedal Slavko Poptrajanovski, riaditeľ zariadenia pre seniorov Harmónia.

 Školiteľom bol marketingový odborník Ján Vojvodík z Ústí nad Orlicí, ktorý vedie akreditované kurzy marketingu pre oblasť sociálnych služieb v Českej republike.

Desať zamestnancov ZpS Harmónia získalo znalosti z oblasti marketingovej teórie a sami si vyskúšali moderné marketingové metódy, nástroje a postupy.

 „Byl jsem příjemně překvapen kreativitou s jakou zaměstnanci zařízení pro seniory Harmónie na Cemjate o své práci uvažují. Považuji její přístup za unikátní v sektoru sociálních služeb. Je velmi důležité, že si potřebu marketingové teorie uvědomují a jsou otevření profesionálnímu přístupu.“ – uviedol školiteľ Ján Vojvodík.

 Zariadenia pre seniorov Harmónia, bude v tomto trende pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch s cieľom ponúknuť klientom a partnerom zariadenia novú komunikačnú kvalitu.

Mgr. Vladislav Varga
vedúci sociálneho úseku
ZpS Harmónia, Prešov – Cemjata

telefón :  + 421/51/7711900
mobil : 0918 631 037
fax :  + 421/51/7711909
e-mail :  dcemjata@zoznam.sk
web:  www. zpscemjata.sk

This entry was posted in AKTUALITY. Bookmark the permalink.

Comments are closed.