Október- mesiac úcty k starším

Október je mesiac plný farieb, ktoré nám dávajú listy stromov,
zbiera sa posledná úroda, využívajú sa posledné krásne slnečné dni na prechádzky.
Pre niektorých je tento mesiac smutný, lebo sa tak rýchlo blíži zima, pre iných je krásny a s plnými dúškami si vychutnávajú posledné teplé slnečné lúče. Október je predovšetkým mesiacom, ktorý patrí naším seniorom a úcte k starším.
Staroba je pre nás všetkých prirodzená a nemôžeme ju zastaviť, čo môžeme urobiť je: spríjemniť si ju.

Mesiac október sa v našom zariadení niesol v duchu spevu, tanca, opekačiek, výletov, filmových a spirituálnych aktivít a spomínaním na časy mladosti.

Začínali sme 3.10. – na želanie viacerých obyvateľov zariadenia sme v dopoludňajších hodinách premietali v jedálni sv. omšu, ktorá sa konala z príležitosti Dňa otvorených dverí v areáli zariadenia.

Od 8.10. do 11.10.  mohli obyvatelia mesta Prešov zhliadnuť výsledky ergoterapeutickej činnosti našich obyvateľov v PKO Prešov – akcia sa konala pod záštitou Zväzu zdravotne postihnutých v Prešove.

V stredu 9.10. sme v zariadení vyhlásili „Grilovací deň“. V tento deň pred každým ubytovacím domom rozvoniavali rôzne grilovacie špeciality, ktoré pripravovali pre obyvateľov pracovníci sociálneho úseku.

Vo štvrtok 10.10. sa členovia spevácko-dramatického krúžku predstavili so svojim programom v DJZ v Prešove, kde sa konala prezentácia kultúrno-záujmovej činnosti zariadení poskytujúcich sociálne služby z Prešovského kraja.

V piatok 11.10.2013 o 10.oo hod. Zariadenie pre seniorov Harmónia v spolupráci s farnosťou sv. Mikuláša v Prešove organizovali v kostolíku sv. Donáta na Cemjate po prvýkrát v histórii spirituálnu prednášku spojenú s organovým koncertom na tému „Stretnutie so sv. Donátom“.

V spolupráci so zamestnancami Detského domova na Požiarnickej ulici v Prešove sme 17.10 realizovali v jedálni nášho zariadenia medzigeneračné tvorivé dielne, ktorých cieľom bolo spoločné vytváranie jesenných dekorácii.

V druhej polovici októbra sme navštívili s imobilnými obyvateľmi zariadenia Baziliku minor v Ľutine, ktorou nás sprevádzal miestny kaplán Mgr. Patrik Maľarčík

25.10. sme sa zúčastnili osláv mesiaca úcty k starším spojených s tanečnou zábavou v CSS Ametyst v Továrnom, kde sa členovia spevácko-dramatického krúžku z nášho zariadenia predstavili pásmom humorného slova a ľudových piesní.

Záver mesiaca patril  kultúrno – spoločenskému podujatiu, ktoré sa konalo v jedálni nášho zariadenia. Svojím umením nás prišli rozveseliť žiaci Spojenej školy z ulice Matice Slovenskej v Prešove pod vedením PhDr. Magdalény Kmecovej, študenti Pedagogickej a sociálnej akadémie v Prešove pod vedením Mgr. Kláry Bystřickej a zlatým klincom programu bolo vystúpenie jednej z najvýznamnejších osobností kultúrneho života Rusínov na Slovensku, dlhoročnej sólistky Poddukelského umeleckého ľudového súboru p. Márii Mačoškovej.

 

(v.v.)

This entry was posted in AKTUALITY. Bookmark the permalink.

Comments are closed.