Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov- Cemjata je verejný obstarávateľ podľa § 6 ods.1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Na svojom webovom sídle bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania. Zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb podľa zákona o verejnom obstarávaní realizuje v súlade s týmto  zákonom a vnútornými predpismi  organizácie.

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov – Cemjata
Sídlo : Cemjata 4, 080 01 Prešov
Štatutárny zástupca: PhDr. Slavko Poptrajanovski, riaditeľ

IČO: 00691976
DIČ: 2020546682
Bankové spojenie: 4008611066/ 7500

Kontakt: Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov – Cemjata
Cemjata 4, 080 01 Prešov

Tel.: 051 – 7711 900, 7711 909
E-mail: dcemjata(zavináč)zoznam.sk
Internetová adresa: http://www.zpscemjata.sk

 

 

 

Comments are closed.