Vytlačiť túto stránku

Cemjatské slávnosti

Prvá augustová nedeľa sa už tradične na Cemjate spája s odpustovou slávnosťou sv. Donáta. Svätý Donát je patrónom malého kostolíka z roku 1820, ktorý sa nachádza v areáli zariadenia pre seniorov. Každoročne sa do neho vracajú veriaci z blízkeho okolia. Tento rok bol výnimočný tým, že sa odpustová slávnosť konala vonku v krásnej prírode zariadenia. V popoludňajších hodinách našich seniorov prišiel pozdraviť, ale aj spríjemniť sviatočné popoludnie folklórny súbor Uzovčan, seniori z denného centra Družba a seniori z DC na Sabinovskej ulici. Prijímatelia sa s radosťou pripojili k spevu a s veľkým záujmom sledovali vystúpenie mladších a starších členov súboru Uzovčan a seniorov z denných centier.

Ďakujeme všetkým účinkujúcim, ale aj zamestnancom zariadenia, že prišli spríjemniť sviatočný deň našim seniorom.  

zamestnanci ZpS Harmónia

Fotogaléria