Vytlačiť túto stránku

Záverečné kolo východniarskej petangue ligy

Dňa 18.septembra 2018 sa naši prijímatelia sociálnej služby  zúčastnili na 6. a zároveň poslednom kole východniarskej petangue ligy, kde hostiteľom bol Nový Domov,n.o. Stropkov. Na tomto záverečnom kole privítalo hosťujúce zariadenie účastníkov z 8 sociálnych zariadení: Zariadenie pre seniorov Harmónia Prešov – Cemjata, Zariadenie pre seniorov Vranov nad Topľou, Domov dôchodcov Spišská Nová Ves, Domov Nálepkovo, n. o. Zariadenie pre seniorov Náruč Prešov, Nový Domov, n. o. Stropkov, Centrum sociálnych služieb v Poprade, Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby Kežmarok.

Súťažiacich prialo aj krásne slnečné počasie, ktoré ich sprevádzalo počas celej súťaže. Seniori zažili vrúcne prijatie a vynikajúce pohostenie zo strany hostiteľského zariadenia.  Družstvu ZPS Harmónia, Prešov-Cemjata sa darilo veľmi dobre. V  záverečnom kole obsadili pekné 3. miesto. Celkovým viťazom Východniarskej petangue ligy sa stal Nový Domov, n.o. Stropkov. Seniori z nášho zariadenia obsadili celkové 5. miesto. Gratulujeme a už  teraz sa tešíme na ďalší ročník petangue ligy, ktorá ich obohacuje o nové,  zaujímavé stretnutia s našimi priateľmi.  

Fotogaléria