Vytlačiť túto stránku

Oslavy sv. Mikuláša v ZPS Harmónia na Cemjate

Svätý Mikuláš Mýrsky patrí medzi najpopulárnejších svätých.

Patrón detí, pekárov, námorníkov, majiteľov záložní, lekárnikov, rybárov
Svätý Mikuláš bol biskupom v Myre. Patrí k svätým, ktorí požívajú úctu po celom svete. Narodil sa pravdepodobne v Patare v Lýcii (Malá Ázia). V meste Myra, ktoré ležalo neďaleko mora, sa stal biskupom. Bol známy vďaka svojej mimoriadnej zbožnosti, nadšeniu a zázrakom. Zomrel v Myre. Pochovali ho v biskupskej katedrále.
Doma dostal dobrú výchovu. Zachovával pôst. Hovorí sa, že v stredu a piatok jedol iba raz, aj to až večer. Rodičia zomreli, keď bol ešte mladým mužom. Po sebe však zanechali taký majetok, že Mikuláš sa nemusel báť o svoje živobytie. On sa však rozhodol všetko venovať chudobným.
Dňa 6.12.2018 navštívil Mikuláš so svojim sprievodom aj nás, klientov a zamestnancov  zariadenia pre seniorov. Nerozdával síce mešce zlata, ale dobrú náladu a sladké dobroty. Naši starkí mu na oplátku zarecitovali krátke riekanky alebo zaspievali. Nezabudol ani na našich imobilných klientov, ktorí sú pripútaní na lôžko a každého z nich osobne navštívil na izbe a obdaril ich sladkým balíčkom. Po odovzdaní darčekov sa Mikuláš so svojím sprievodom pomodlili s veriacimi klientami.  

Ďakujeme touto cestou všetkým zamestnancom, ktorí sa podieľali na príprave tejto udalosti.

Fotogaléria