Vytlačiť túto stránku

Práca v zariadení Harmónia s prijímateľmi trpiacimi demenciou a Alzheimerovou chorobou

Najkrehkejšia skupina seniorov je tá, ktorá je s obmedzenou sebestačnosťou závislá na pomoc rodiny a pracovníkov sociálnych služieb. V populácii obyvateľstva sa so zvyšujúcim vekom objavuje oveľa častejšie demencia a Alzeimerova choroba a preto sa pracovníci pracujúci priamo s prijímateľmi stretli na spoločnom seminári. Pripomenuli sme si, že u týchto prijímateľov pretrváva dlhodobá pamäť a tá krátkodobá sa oslabuje. Pri nástupe prijímateľa do zariadenia je preto nevyhnutné určenie kľúčového pracovníka a ním vypracovanie individuálneho plánu na ktorom sa podieľa samotný prijímateľ, jeho rodina a tím zamestnancov. Individuálny plán má vplyv na kvalitu života seniora v zariadení a preto nestačia len lekárske správy, ale je potrebné získať informácie o jeho predchádzajúcom spôsobe života, záujmoch, obľúbenosti jedál, zlozvykov, rituálov k zachovaniu dôstojnosti, úcty a rešpektu a pre zabezpečenie jeho uspokojovania potrieb z oblasti telesnej, psychickej, sociálnej a duchovnej. Seminár, ktorý viedla vedúca odborných a iných činností PhDr. Valéria Stajančová mal veľký ohlas v diskusii, kde sa vymieňali skúsenosti a názory, nakoľko každý dom v zariadení je špecifický.   

Mgr. M.Polťáková

Fotogaléria