Vytlačiť túto stránku

Dopoludnie s knihou....

Marec sa ako mesiac knihy oslavuje už dlhé desiatky rokov. Konkrétne od roku 1935. Cieľ bol jednoznačný, chceli tak podporiť záujem o knihy. Aj my v našom zariadení organizujeme v tomto mesiaci medzigeneračné stretnutie , ny ktorom je hlavnou témou kniha. Pri tejto príležitosti nás potešili svojou návštevou žiaci zo ZŠ v Bajerove, ktorí si pre seniorov pripravili zaujimavé čítania, prednes prózy a poézie. No zahanbiť sa nedali ani naši prijímatelia a prednesli krásne básne od známych slovenských básnikov. Žiaci boli milo prekvapení , lebo počuvať recitáciu 90 až 100 ročnej seniorky je veľmi pútavé. Naše stretnutie sme ukončili už známym výrokom.

,, Kniha je a ostane priateľom človek“

 Tím domu nad jazerom

Fotogaléria