Vytlačiť túto stránku

Seniori z Cemjaty na bowlingovom turnaji v Prešove

O našich senioroch je známe, že sa veľmi radi zapájajú do športových aktivít. Môžeme spomenúť napr. petanguovú ligu seniorov, súťaž v minigolfe či bowlingu. Práve preto sme veľmi radi prijali pozvanie na 3. ročník bowlingového turnaja seniorov o Pohár primátorky mesta Prešov, ktorý sa uskutočnil v priestoroch Jazdeckého areálu v Prešove. Turnaj otvorila a súťažiacich privítala vedúca oddelenia starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov PhDr. Jana Zakarovská. Súťažiacich prišiel pozdraviť zástupca primátorky JUDr. Vladimír Feľbaba, PhDr. Mária Humeníková, vedúca odboru sociálnych služieb ako aj poslanec PhDr. Rudolf Dupkala, PhD. MBA.

Do turnaja sa zapojilo 30 družstiev, ktorí reprezentovali jednotlivé denné centrá, stacionáre, kresťanské združenia, či zariadenia pre seniorov. Naše zariadenie reprezentovalo štvorčlenné družstvo v zložení Andrej Ďurica, Miroslav Valluš, Mária Vagaská a Irena Šejirmanová, ktorí sa nestratili v silnej konkurencii a podali dobrý výkon. Na 1.mieste sa umiestnilo Združenie kresťanských seniorov v Prešove, 2. miesto obsadil Denný stacionár Opál a na 3. mieste sa umiestnilo Denné centrum na Jiráskovej ulici v Prešove.       

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť i za pekný športový zážitok a už teraz sa tešíme na ďalší bowlingový turnaj o pohár primátorky mesta.

Fotogaléria