Zmluvy 2012

XDod. k zml. o poskyt. verejn. služieb, B0882725

SIM karta s pridel. tel.č.0915929248
Orange Slovensko a.s., Bratislava, Prievozská 6/A
IČO: 35697270
XÚrazové poistenie , 6315156512

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna, Bratislava, Štefánikova 17, 811 05
IČO: 315 955 45
XDodatok č.2 ,

Dodatok č.2 ku Kúpnej zmluve zo dňa 1.1.2012
Viofel, trade s.r.o., Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník, okres Bardejov
IČO: 36474738
XDodatok č.2,

Dodatok č.2 ku Kúpnej zmluve zo dňa 1.1.2012
Viofel, trade s.r.o., Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník, okres Bardejov
IČO: 36 474738
XDodatok č.2,

Dodatok č.2 ku Kúpnej zmluve zo dňa 1.1.2012
Viofel, trade s.r.o., Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník, okres Bardejov
IČO: 36 474738
XDodatok č.2,

Dodatok č.2 ku Kúpnej zmluve zo dňa 1.1.2012
Viofel, trade s.r.o., Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník, okres Bardejov
IČO: 36 474738
XDodatok č.2,

Dodatok č.2 ku Kúpnej zmluve zo dňa 1.1.2012
Viofel, trade s.r.o., Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník, okres Bardejov
IČO: 36 474738
XDohoda,

Dohoda o dodávke stravy
Zariadenie Gabriela n.o., Prešov, Kolárova 28
IČO: 37 886 983
XDohoda,

Dohoda o dodávke stravy
PARA SEN, n.o., Zariadenie pre seniorov, Varhaňovce 15, 082 05, Prešov, Fraňa Kráľa 12
IČO: 45 737 096
XZmluva o diele,

Výmena okien a dverí na odd. č. 3, Viktória v ZpS Harmónia
RED MILLS s.r.o., Humenné 066 01, SNP 2509/26
IČO: 36497606
XZmluva o diele,

Výmena okien a murárske práce na odd.č.3 /Viktória/ a výmena okien na odd. č.1 /Prima/ výmena okien na odd. práčovňa v ZpS Harmó
MARAV, s.r.o., Šarišské Michaľany 082 22, Družstevná 488/2A
IČO: 36725943
XZmluva o diele,

Výmena okien na odd. č.9 /Nona/ v ZpS Harmónia, Prešov- Cemjata
MARAV, s.r.o., Šarišské Michaľany 082 22, Družstevná 488/2A
IČO: 36725943
XZmluva o diele,

Dynamická akumulačná pec a podložka pod pec pre objednávateľa- ZpS Harmónia, Prešov- Cemjata
Elektro- Lumen, s.r.o., Prešov, Budovateľská 38
IČO: 36449261
XZmluva o poskytovaní verejných služieb , A6613126

SIM karta s prideleným tel. číslom (3ks)
Orange Slovensko a.s., Bratislava, Metodova 8
IČO: 35697270
XZmluva o diele,

Interiérové vybavenie v ZpS Harmónia, Prešov- Cemjata podľa cenovej ponuky zhotoviteľa
Rob. design. s.r.o., Prešov, 17. Novembra 130
IČO: 36717274
XZmluva o diele,

Interiérové vybavenie v ZpS Harmónia, Prešov- Cemjata- nákup skriňa 900/komplet aj abs/ v počte 20 ks
Rob. design. s.r.o., Prešov, 17. Novembra 130
IČO: 36717274
XZmluva o poskytovaní verejných služieb, A6613040

SIM karta s prideleným tel. číslom (0907477317)
Orange Slovensko a.s., Bratislava, Metodova 8
IČO: 35697270
XZmluva o diele,

Údržba a oprava bleskozvodov-odstránenie závad po odbornej prehiadke a skúška zariadenia v ZpS Harmónia,080 01 Prešov-Cemjata
Ing. Vladimír Pastrnák, košice 040 01, Stará Baštová č.2
IČO: 10810765
XZmluva o diele,

Oprava miestností HSV a PSV práce na odd.č. 4 v ZpS Harmónia, 080 01Prešov-Cejmata
Pavol Štenko- STENKO , Ľubotice 080 06, Jána Kostru 11
IČO: 41546911
XZmluva o diele,

Interiérové vybavenie - zariadenie stravovacej miestnosti /bufet/ na odd.č. 4 v ZpS Harmónia, 080 01 Prešov-Cemjata
Rob design. s.r.o., Prešov 080 01, 17. Novembra 130
IČO: 36717274
XDodatok č.3 k Zmluve o odvádzaní a čistení odpadových vôd,

Dodatok č.3 k Zmluve o odvádzaní a čistení odpadových vôd / ďalej len „zmluva”
Školské hospodárstvo, Ing. Jozef Šoltys, riaditeľ , Prešov 080 01, Cemjata č.3
IČO: 00158216
XNájomná zmluva,

Zmluva o nájme pozemku č. 15389, 15388, 15380/ 2012
ANTES PLUS, spol, s.r.o., Michalovce 071 01, Cyrila a Metoda 2021/1
IČO: 31695132
XZmluva o diele,

Interiérové vybavenie- dodávka a montáž kancelárskeho nábytku/kanc. č.1 ekon. úsek a č.2 soc. úsek/ na odd.č.20 v ZpS Harmónia
František Frankovský - WoodX, Spišské Hanušovce 059 04,195
IČO: 44559879
XZmluva o diele,

Dodávka, montáž a demontáž - kuchynského zariadenia na odd.č. 9 v ZpS Harmónia, 080 01 Prešov-Cemjata
Rob design. s.r.o., Prešov 080 01, 17. Novembra 130
IČO: 36717274
XZmluva o diele,

Oprava a výmena radiátorov v dome č.6 /Thália/ a v dome č. 7 /Diana/ v ZpS Harmónia, 080 01 Prešov-Cemjata
Vladislav Baláž - BASTOL, Vyšné Ružbachy 18, 065 02
IČO: 33084181
XKúpna zmluva ,

Dodávka tovarov na základe objednávky (písomnej alebo faxovej) druhovo členené na: prášky na pranie
Ajva s.r.o., Gelnica 05601, Hlavná 47
IČO: 36580899
XKúpna zmluva,

Dohoda o obchodných, dodácích, faktur. a platob. podm. pri nakúpe tovaru v sortimente elektroinštal. materiál od predavajúceho
Elektro- Lumen, s.r.o. Prešov , Prešov 080 01, Budovateľská 38
IČO: 36449261
XKúpna zmluva,

Dohoda o obchodných, dodacích, fakturačných a platob. podm. pri nákupe tovaru v sortimente stavebný mat. od predavajúceho
HOBBY PLUS s.r.o. Stavebniny, Prešov 080 01, Radlinského ul.
IČO: 44367309
XZmluva o dodávke tovaru ,

Predav. sa zaväz. predať a dodať tovar na el. spotreb. zo sv. obch. sort. podľa objed. kupujúc. a kup. sa zaväz. zapl. kúp. cenu
Marton Július, MARTON- SERVIS , Prešov 080 01, Baštová 47/B
IČO: 14359944
XKúpna zmluva,

Zo str. predávajúceho je realizovať dodávky čierne uhlie od 1.1.2013 do 31.12.2013
Paliva a stavebniny, a.s., Košice 040 01 Floriánska 16
IČO: 36187224
XKúpna zmluva,

Zo str. predávajúceho realizovať dodávky hnedé uhlie -orech1 Cígeľ od 1.1.2013 do 31.12.2013
Palivá a stavebniny, a.s., Košice 040 01, Floriánska 16
IČO: 36187224
XKúpna zmluva,

Zo str. predávajúceho realizovať dodávky hnedé uhlie - kocka Cígeľ od 1.1.2013 do 31.12.2013
Palivá a stavebniny, a.s., Košice 040 01, Floriánska 16
IČO: 36187224
XKúpna zmluva,

Zo str. predávajúceho realizovať dodávky koksu od 1.1.2013 do 31.12.2013
Palivá a stavebniny, a.s., Košice 040 01, Floriánska 16
IČO: 36187224
XKúpna zmluva 1/2012 na dodanie tovaru ,

Predáv. sa zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar-papier a kancelárske potreby, z ponuky jeho sotrimentu
Presto Co., s.r.o., Prešov 080 01, Jahodová 4A
IČO: 36451371
XKúpna zmluva 2/2012 na dodanie tovaru,

Predáv. sa zaväzuje dodávať pre kupujúceho tovar-spotrebný materiál, z ponuky jeho sortimentu
Presto Co., s.r.o. , Prešov 080 01, Jahodová 4A
IČO: 36451371
XKúpna zmluva,

Rámcová dohoda o obch.,dodacích, fakturač. a platob. podm. pri nákupe tovaru v sortimente čist.,dezinf. a hyg.prostr. od predáv.
REPROs združenie, Forgáčová Tatiana, Prešov- Šar. Lúky 080 06, Ľubochnianska 2
IČO: 34906282
XKúpna zmluva,

Predáv. sa zaväzuje dodať v dohodnutom rozsahu a lehotách kupujúcemu tovar- mäs.výrobky
Viofel, trade s.r.o., Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník, okres Bardejov
IČO: 36474738
XKúpna zmluva č.1/13,

Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu : chlieb -ručne váľaný
Florida- pekáreň, zast. A. Lešková , Prešov 080 01, Požiarnicka 13
IČO: 10669825
XKúpna zmluva č.2/13,

Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu : pečivo a cukrárenské výrobky
Florida- pekáreň, zast. A. Lešková, Prešov 080 01, Požiarnicka 13
IČO: 10669825
XKúpna zmluva,

Predmetom tejto zmluvy je dodávka tovarov : zemiaky.
Ing. Ľubomír Gallovič- AGROPLUS, Prešov 080 01, Tomášiková 24
IČO: 37714660
XKúpna zmluva,

Predmetom tejto zmluvy je dodávka tovarov : ovocie a ovocné džúsy.
Ing. Ľubomír Gallovič- AGROPLUS, Prešov 080 01, Tomášiková 24
IČO: 37714660
XKúpna zmluva,

Predmetom tejto zmluvy je dodávka tovarov : zelenina a huby.
Ing. Ľubomír Gallovič- AGROPLUS, Prešov 080 01, Tomášiková 24
IČO: 37714660
XKúpno- predajná zmluva,

Predmetom zmluvy sú opakované dodávky sterilizovaných a konzervovaných výrobkov podľa prílohy.
INMEDIA, spol. s.r.o., Zvolen 960 01, Námestie SNP 11
IČO: 36019208
XKúpno- predajná zmluva,

Predmetom zmluvy sú opakované dodávky múky a ostatných výrobkov z múky podľa prílohy.
INMEDIA, spol. s.r.o., Zvolen 960 01, Námestie SNP 11
IČO: 36019208
XKúpno- predajná zmluva,

Predmetom zmluvy sú opakované dodávky masla podľa prílohy.
INMEDIA, spol. s.r.o., Zvolen 960 01, Námestie SNP 11
IČO: 36019208
XKúpno- predajná zmluva,

Predmetom zmluvy sú opakované dodávky ostatného potravinárskeho tovaru podľa prílohy.
INMEDIA, spol. s.r.o., Zvolen 960 01, Námestie SNP 11
IČO: 36019208
XKúpno- predajná zmluva,

Predmetom zmluvy sú opakované dodávky polotovarov podľa prílohy.
INMEDIA, spol. s.r.o., Zvolen 960 01, Námestie SNP 11
IČO: 36019208
XKúpno- predajná zmluva,

Predmetom zml. sú opak. dodávky cukroviniek, medu,džemov,lekvárov,kompótov,sirupov,džúsov,minerálok a inst.nápojov podľa prílohy
INMEDIA, spol. s.r.o., Zvolen 960 01, Námestie SNP 11
IČO: 36019208
XKúpno- predajná zmluva,

Predmetom zmluvy sú opakované dodávky cukru a dia sladidla podľa prílohy.
INMEDIA, spol. s.r.o., Zvolen 960 01, Námestie SNP 11
IČO: 36019208
XKúpno- predajná zmluva,

Predmetom zmluvy sú opakované dodávky vajec a rastlinných tukov podľa prílohy.
INMEDIA, spol. s.r.o., Zvolen 960 01, Námestie SNP 11
IČO: 36019208
Pre vyhľadanie zadajte hľadaný výraz:
Por. č. zmluvy sort downsort upNázov zmluvy sort downsort upZmluvná strana sort downsort upDátum zverejnenia sort downsort up
001-Z2012Dod. k zml. o poskyt. verejn. služiebOrange Slovensko a.s.23.08.2012
002-Z2012Úrazové poistenie KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna01.11.2012
003-Z2012Dodatok č.2 Viofel, trade s.r.o.02.11.2012
004-Z2012Dodatok č.2Viofel, trade s.r.o.02.11.2012
005-Z2012Dodatok č.2Viofel, trade s.r.o.02.11.2012
006-Z2012Dodatok č.2Viofel, trade s.r.o.02.11.2012
007-Z2012Dodatok č.2Viofel, trade s.r.o.02.11.2012
008-Z2012DohodaZariadenie Gabriela n.o.02.11.2012
009-Z2012DohodaPARA SEN, n.o., Zariadenie pre seniorov, Varhaňovce 15, 082 0502.11.2012
010-Z2012Zmluva o dieleRED MILLS s.r.o.09.11.2012
011-Z2012Zmluva o dieleMARAV, s.r.o.16.11.2012
012-Z2012Zmluva o dieleMARAV, s.r.o.16.11.2012
013-Z2012Zmluva o dieleElektro- Lumen, s.r.o.16.11.2012
014-Z2012Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko a.s.15.11.2012
015-Z2012Zmluva o dieleRob. design. s.r.o.20.11.2012
016-Z2012Zmluva o dieleRob. design. s.r.o.20.11.2012
017-Z2012Zmluva o poskytovaní verejných služiebOrange Slovensko a.s.15.11.2012
018-Z2012 Zmluva o dieleIng. Vladimír Pastrnák11.12.2012
019-Z2012Zmluva o dielePavol Štenko- STENKO 11.12.2012
020-Z2012Zmluva o dieleRob design. s.r.o.11.12.2012
021-Z2012Dodatok č.3 k Zmluve o odvádzaní a čistení odpadových vôdŠkolské hospodárstvo, Ing. Jozef Šoltys, riaditeľ 11.12.2012
022-Z2012Nájomná zmluvaANTES PLUS, spol, s.r.o.12.12.2012
023-Z2012Zmluva o dieleFrantišek Frankovský - WoodX14.12.2012
024-Z2012Zmluva o dieleRob design. s.r.o.19.12.2012
025-Z2012Zmluva o dieleVladislav Baláž - BASTOL28.12.2012
026-Z2012Kúpna zmluva Ajva s.r.o.31.12.2012
027-Z2012Kúpna zmluvaElektro- Lumen, s.r.o. Prešov 31.12.2012
028-Z2012Kúpna zmluvaHOBBY PLUS s.r.o. Stavebniny31.12.2012
029-Z2012Zmluva o dodávke tovaru Marton Július, MARTON- SERVIS 31.12.2012
030-Z2012Kúpna zmluvaPaliva a stavebniny, a.s.31.12.2012
031-Z2012Kúpna zmluvaPalivá a stavebniny, a.s.31.12.2012
032-Z2012Kúpna zmluvaPalivá a stavebniny, a.s.31.12.2012
033-Z2012Kúpna zmluvaPalivá a stavebniny, a.s.31.12.2012
034-Z2012Kúpna zmluva 1/2012 na dodanie tovaru Presto Co., s.r.o.31.12.2012
035-Z2012Kúpna zmluva 2/2012 na dodanie tovaruPresto Co., s.r.o. 31.12.2012
036-Z2012Kúpna zmluvaREPROs združenie, Forgáčová Tatiana31.12.2012
037-Z2012Kúpna zmluvaViofel, trade s.r.o.31.12.2012
038-Z2012Kúpna zmluva č.1/13Florida- pekáreň, zast. A. Lešková 31.12.2012
039-Z2012Kúpna zmluva č.2/13Florida- pekáreň, zast. A. Lešková31.12.2012
040-Z2012Kúpna zmluvaIng. Ľubomír Gallovič- AGROPLUS31.12.2012
041-Z2012Kúpna zmluvaIng. Ľubomír Gallovič- AGROPLUS31.12.2012
042-Z2012Kúpna zmluvaIng. Ľubomír Gallovič- AGROPLUS31.12.2012
043-Z2012Kúpno- predajná zmluvaINMEDIA, spol. s.r.o.31.12.2012
044-Z2012Kúpno- predajná zmluvaINMEDIA, spol. s.r.o.31.12.2012
045-Z2012Kúpno- predajná zmluvaINMEDIA, spol. s.r.o.31.12.2012
046-Z2012Kúpno- predajná zmluvaINMEDIA, spol. s.r.o.31.12.2012
047-Z2012Kúpno- predajná zmluvaINMEDIA, spol. s.r.o.31.12.2012
048-Z2012Kúpno- predajná zmluvaINMEDIA, spol. s.r.o.31.12.2012
049-Z2012Kúpno- predajná zmluvaINMEDIA, spol. s.r.o.31.12.2012
050-Z2012Kúpno- predajná zmluvaINMEDIA, spol. s.r.o.31.12.2012
Page: 1 2 
Custom Tables Plugin 05a1a29bdcae7b12229e651a9fd48b11

Comments are closed.