Príhovor

       Zariadenie pre seniorov Harmónia sa nachádza na okraji mesta Prešov v tichom lesnatom prostredí, ktoré pripomína harmóniu, pokoj, rovnováhu a vyrovnanosť. Je umiestnené v  pokojnom území mesta Prešov. Jeho obyvateľmi sú prijímatelia sociálnej služby seniori, ktorí, majú veľké životné skúsenosti, vedomosti a zážitky. Títo ľudia vyššieho veku, spolu so svojimi príbuznými  majú od nás všetkých – „poskytovateľov sociálnej služby“ veľké očakávania. Zamestnanci „Harmónie“ sa snažia tieto očakávania naplniť.  Každý deň sme plný empatie, sme tu pre nich,   vážime si ich a náš vzájomný vzťah je založený na  ľudskosti, vľúdnosti a trpezlivosti.

 Snažíme sa riadiť mottom, aby sme dosiahli spokojnosť nášho klienta, každému zabezpečili dôstojný život a napomáhali pri aktívnom starnutí.

 Ako povedal Ján Pavol II.:

„Nijaká technika a nijaká inštitúcia nemôže nahradiť ľudské srdce, ľudské úsilie, keď ide o stretnutie s utrpením blížneho. Úcta k ľudskej dôstojnosti sa tak spája s láskou k trpiacemu človeku.“

      Poskytovaná starostlivosť o klientov je našou  prirodzenou súčasťou.  Jednou z najkrajších vlastností, je vzájomná pomoc, ktorú si človek so sebou nesie od narodenia a len na ňom záleží  ako s ňou  naloží. Pomáhať je v „Harmónii“ súčasťou každodennej existencie a bežného pôsobenia celého personálu.

      Poskytovanie kvalitných sociálnych služieb dopĺňa aj táto  webová stránka, kde sa viete dočítať všetko čo sa v priestoroch a v okolí zariadenia udialo, alebo sa práve deje. Nájdete tu kontaktné údaje, na ktorých privítame Váš záujem o naše služby, ako aj rôzne pozitívne návrhy na zlepšenie našich poskytovaných služieb. Radi Vás privítame aj osobne, keď máte pocit, že sa potrebujete s nami stretnúť.

      V „ZpSHarmónia“ sú dvere otvorené  pre každého  človeka, ktorý sa rozhodol využiť naše sociálne služby a stráviť jeseň svojho života v našom zariadení.

 Prajeme Vám krásne chvíle pri čítaní a prezeraní si webovej stránky „Zariadenia pre seniorov Harmónia“ na Cemjate.

       

Riaditeľ ZpS Harmónia Cemjata PhDr.Dušan Demčák PhD.