SKM C22719090608251

 

Deň dobrovoľníctva v ZpS Harmónia

20. september.2019 sa v Zariadení pre seniorov Harmónia na Cemjate niesol v duchu dobrovoľníckej činnosti. Deň dobrovoľníctva sa organizuje v našom zariadení už tradične niekoľko rokov. Našim spoločným cieľom je nielen propagácia dobrovoľníckej činnosti na Slovensku, ale samozrejme aj nezištná pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú. V spolupráci s Prešovským dobrovoľníckym centrom sme oslovili aj širokú verejnosť, aby sa a spolu s nami zapojila do estetizácie nášho areálu, ktorý slúži hlavne v letných mesiacoch ako zóna oddychu pre obyvateľov mesta Prešova. Zamestnancov a klientov zariadenia, ktorí sa pod vedením riaditeľa zariadenia PhDr. Dušana Demčáka,PhD. zapojili do rôznych prác v exteriéri nášho zariadenia neodradilo ani hladné jesenné počasie. Na záver pracovného stretnutia sme si všetci pochutnali na teplom guľaši, ktorý nám pripravil pán riaditeľ.

Všetkým dobrovoľníkom srdečne ďakujeme za to, že venovali svoj voľný čas skrášľovaniu areálu nášho zariadenia a prispeli tak k zvyšovaniu kvality života našich seniorov.

                                                                                                                  (v.s.)

DSC03323     DSC03325

 

DSC03326     DSC03327

 

DSC03329     DSC03331

 

DSC03332     DSC03333

 

DSC03335     DSC03336

 

DSC03337     DSC03338

 

DSC03339     DSC03340

 

DSC03342

 

 

 

 

Pomocná ruka dobrovoľníkov             

 V rámci podpory aktivizácie seniorov aj v Zariadení pre seniorov Harmónia, Prešov – Cemjata vytvárame priestor pre dobrovoľnícku činnosť. Veríme, že spolu s Vašou pomocou     dokážeme napĺňať stanovené ciele v rámci poskytovania kvalitnej sociálnej služby. Okrem toho sme presvedčení, že každá zmysluplne vykonaná činnosť obohatí nielen toho, kto ju  prijíma, ale rovnako tak osobne aj profesionálne ovplyvní osobu, ktorá ju s láskou a úctou dokáže poskytnúť.

  

Okruh dobrovoľníckej činnosti:

• Sprievod k lekárom na vyšetrenia
• Spoločnosť pri lôžku
• Pomoc pri skupinových aktivitách a výletoch
• Pomoc pri nákupoch
• Prechádzky v okolí
• Spoločná návšteva kultúrnych podujatí
• Vedenie čitateľského klubu a pod.

V prípade záujmu o dobrovoľnícku činnosť prosíme kontaktujte vedúcu úseku odborných a iných činností.

Kontakt:

PhDr. Valéria Stajančová
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Tel.: 051 3812284, mobil.: 0905 547 024

 

 

 


 

  Vzdelávací tréning v oblasti manažmentu dobrovoľníkov

Dňa 16. júna 2016 sa dvaja zamestnanci zo Zariadenia pre seniorov Harmónia, Prešov – Cemjata zúčastnili celodenného tréningu s názvom „Manažment dobrovoľníkov“. Školenie pripravilo Prešovské dobrovoľnícke centrum. Ústrednou témou bola dobrovoľnícka činnosť, s ktorou súvisí samotná práca s dobrovoľníkmi, ich motivácia, koordinovanie a v neposlednom rade aj ich oceňovanie. Okrem toho sa účastníci oboznámili s poznatkami z oblasti legislatívy, prostredníctvom prezentácie a praktických ukážok aj s prácou so skupinou nevidiacich a slabozrakých občanov, no a napokon posilnili svoju zručnosť pri písaní tlačovej správy. Organizátorom tohto skvelého tréningu patrí naša úprimná vďaka za vytvorenie príjemnej atmosféry, výborných skupinových aktivít a samozrejme za prezentáciu dôležitých a naozaj prínosných poznatkov pre zlepšenie práce s dobrovoľníkmi.

Pre viac informácii: http://www.dobrovolnictvopo.sk/aktuality/uspesny-trening-realizovany-v-presove


TRH DOBROVOĽNÍCKYCH PRÍLEŽITOSTÍ 2016
 
 

images

Dňa 26. Apríla 2016 sme sa prostredníctvom prezentácie činnosti Zariadenia pre seniorov Harmónia, Prešov – Cemjata aktívne zúčastnilipodujatia s názvom Trh dobrovoľníckych príležitostí 2016, ktoré bolo organizované v spolupráci s Prešovským dobrovoľníckym centrom ako podporná akcia pri príležitosti DNÍ PREŠOVSKEJ UNIVERZITY. Podujatie bolo realizované v rámci projektu Erasmus + K2, Validation Policy for Volunteering Organisations (VaPoVo), so zámerom multiplikácie výstupov projektu. Pestrosť podujatia spočívala aj v možnosti aktívnej prezentácie konkrétneho zariadenia sociálnych služieb, ako aj prostredníctvom prezentácie výrobkov, bulletinov, časopisov a pod. Príjemnú atmosféru dotvárali všetci prítomní - organizátori podujatia, lídri jednotlivých organizácií a taktiež vysokoškolskí študenti Prešovskej univerzity v Prešove. Okrem prvotného cieľa možnosti prezentácie ZpS Harmónia a činnosti, ktorú ponúkame aj pre dobrovoľníkov, sme sa mohli zoznámiť a stretnúť s ľuďmi, ktorí sú inšpiratívni a svojou činnosťou veľkolepo napĺňajú cieľ efektívneho poskytovania sociálnej služby ich cieľovej skupine klientov. Organizátorom tak skvelého podujatia patrí naše úprimné poďakovanie. Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné stretnutia a rovnako tak aj na študentov, ktorí by sa chceli ako dobrovoľníci zapojiť do aktivít, ktoré im ZpS Harmónia v rámci dobrovoľníckych činností ponúka.
                                                                                                                            Viera Pasterová

 

DSC01645 DSC01649
DSC01652 DSC01655

 


 

Clowndoctors prichádzajú do ZpS Harmónia už od februára 2013


Červený nosClowndoctors je občianske združenie uznávané pre svoju odbornosť v oblasti využívania humoru v zdravotníctve. Zdravotným klaunom sa darí podporovať psychickú pohodu hospitalizovaných pacientov. V súčasnosti navštevuje 54 zdravotných klaunov pravidelne 38 nemocníc a 2 liečebné zariadenia v 37 mestách po celom Slovensku. Združenie je partnerom RedNosesClowndoctorsInternational. Prvýkrát zavítali medzi obyvateľov Zariadenia pre seniorov Harmónia, Prešov – Cemjata vo februári 2013.


 

1.jpg

Krajské srdce na dlani 2015

Dňa 10. decembra 2015 sa v priestoroch reštaurácie SORAYA v Prešove uskutočnilo podujatie s názvom „Krajské srdce na dlani 2015“, cieľom ktorého bolo oceňovanie dobrovoľníkov, dobrovoľníckych organizácií alebo skupín, teda tých, ktorí obetavo a bezplatne vykonávali prospešnú činnosť pri rozvoji Prešovského kraja. Organizátorom tohto podujatia bolo Prešovské dobrovoľnícke centrum v spolupráci s Radou mládeže Prešovského kraja, Mestským úradom Prešov a Europedirect Prešov. Záštitu nad celým podujatím prevzala primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová.

Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov – Cemjata nominovalo študentov Spojenej školy Pavla Sabadoša v Prešove za ich úžasnú dobrovoľnícku prácu a záujem o skrášľovanie areálu ZpS Harmónia. Práve títo študenti sa v priebehu dvoch rokov zapájali do Dní aktívneho dobrovoľníctva a svojou prácou pomohli zveľadiť exteriér ZpS Harmónia. Na tomto podujatí získali ocenenie v kategórii „kolektív dobrovoľníkov.“

Organizátorom tohto vskutku skvelého podujatia ako aj všetkým dobrovoľníkom úprimne ďakujeme.

Vedenie ZpS Harmónia,
Prešov - Cemjata

 BULETIN 2015


 

Medzinárodné stretnutie dobrovoľníkov s poslaním „Byť užitočný“

 

Bez názvuSlovami neopísateľne krásny zážitok. Asi takto nejako by sme mohli začať opis návštevy dobrovoľníkov na pôde Zariadenia pre seniorov Harmónia, ktorí k nám zavítali na celý deň 21.10.2015. V zložení pedagógov ako aj žiakov základných a stredných škôl zo Slovenska a z krajín ako je Katalánsko, Španielsko, Taliansko, Nemecko, Turecko a Česká republika, spolu okolo 70 osôb.

Bolo pre nás cťou zoznámiť sa s takouto medzinárodnou skupinou ľudí, ktorí sem prišli s ušľachtilou myšlienkou urobiť niečo užitočné pre obyvateľov ZpS Harmónia. Okrem fakultatívnej prehliadky ZpS Harmónia, sa prítomní zapojili do aktivít ako - hrabanie lístia, úprava okolia, zber jabĺk, krájanie a sušenie jabĺk, rozhovory s obyvateľmi jednotlivých domčekov, hranie spoločenských hier, prechádzky s imobilnými prijímateľmi sociálnej služby, biblioterapia, vyšívanie a háčkovanie, burza šatstva, debatný krúžok v anglickom jazyku, ktorý viedla naša ctená obyvateľka spolu s ostatnými prítomnými.

Táto akcia sa uskutočnila v spolupráci s Prešovským dobrovoľníckym centrom a tiež pod odbornou taktovkou a úžasným prístupom p. Oľhovej, koordinátorky tohto projektu. Aj touto formou chceme vyjadriť naše úprimné poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii tejto myšlienky. Zároveň sa tešíme na ďalšie podobné stretnutia, pretože dvere ZpS Harmónia sú vždy otvorené dokorán pre realizáciu vzácnych poslaní pomáhať a byť užitočný v prospech iných.

                                                                                                                                                                             Vedenie ZpS Harmónia,
                                                                                                                                                                                 Prešov - Cemjata

foto z podujatia


 

Dni aktívneho dobrovoľníctva na Cemjate

21.septembet 2015 bol v ZpS Harmónia na Cemjate venovaný dobrovoľníckej práci. Cieľom dobrovoľníckej činnosti bolo skrášľovanie areálu nášho zariadenia. V spolupráci s Prešovským dobrovoľníckym centrom sme oslovili širokú verejnosť, aby sa v duchu dobrovoľníctva zapojila do skrášľovania nášho životného prostredia. Okrem našich klientov a zamestnancov, sa do dobrovoľníckej práce zapojili študenti Strednej odbornej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím v Prešove pod vedením Mgr. Pavla Horského, ktorým aj touto cesto vyslovujeme úprimné poďakovanie za to, že svojou prácou prispeli k tomu, že na Cemjate bude ešte krajšie. Srdečné poďakovanie patrí samozrejme aj našim seniorom, ktorí aj napriek vysokému veku taktiež priložili ruku k dielu a zapojili sa či už do maľovania plota, alebo do záhradných prác.
Na záver možno iba konštatovať, že hlavnú myšlienku dobrovoľníckej činnosti sa nám podarilo naplniť a všetci sme odchádzali s pocitom dobre vykonanej práce.

                                                                                                                                                                                                                                         (v.s.)

015 016
017 021
022 023
024 026
027 028
032 044

   


Dobrovoľníci z ČERVENÉHO KRÍŽA

 „Akákoľvek prvá pomoc je lepšia ako žiadna! Každý človek je v núdzi odkázaný na pomoc iných ľudí. Je niekoľko najčastejších situácií, ktoré vyžadujú poskytnutie prvej pomoci. My by sme Vám chceli ukázať ako postupovať, ak sa v takejto situácii ocitnete!“ – takéto boli prvé slová dobrovoľníkov z Územného spolku Červeného kríža Prešov, ktorí v piatok popoludní 30. januára 2015 navštívili  Zariadenie  pre seniorov Harmónia – Cemjata.

Šikovní mladí dobrovoľníci Anička, Rišo, Zuzka, Annamária, Vladko, Jakub veľmi zaujímavo a zrozumiteľne vysvetlili poskytovanie prvej pomoci a názorne predviedli poskytovanie prvej pomoci v rôznych situáciách. 
Poskytovanie prvej pomoci si mohli vyskúšať, aj naši obyvatelia.

Mysleli sme si, že nenájdeme odvážlivcov, ale opak bol pravdou. A bolo ich viacero.

V závere stretnutia dobrovoľníci odpovedali na množstvo zaujímavých otázok. Celé stretnutie sa nieslo vo veľmi príjemnej priateľskej atmosfére.  

ck v zps harmonia 2015 001 ck v zps harmonia 2015 002
ck v zps harmonia 2015 005 ck v zps harmonia 2015 006
ck v zps harmonia 2015 007 ck v zps harmonia 2015 008

 REVITALIZÁCIA AREÁLU ZpS HARMÓNIA -

- ZASAĎ SI SVOJ STROM-

Zasaď si svoj strom
 

Dňa 29.9.2014 približne 60 ľudí s ochotou a chuťou zapojiť sa do dobrovoľnej činnosti sa zišlo v Zariadení pre seniorov Harmónia, Prešov - Cemjata. Realizovala sa tu celodenná brigáda s cieľom revitalizácie areálu pod názvom „Zasaď si svoj strom“.

Zamestnancom a obyvateľom zariadenia pomáhali dobrovoľníci z Prešovského dobrovoľníckého centra, študenti a pedagógovia Strednej odbornej školy Lesníckej v Prešove, členovia OZ Sociálny Prešov, obyvatelia Gréckokatolíckej charity v Prešove, v popoludňajších hodinách sa k nám pripojili aj nepočujúci študenti Spojenej školy Pavla Sabadoša z Prešova.

Vysadených bolo cca 100 stromčekov – išlo hlavne o ihličnany, listnaté stromčeky ale aj okrasné dreviny.

Väčšina stromčekov však neostala len tak, napospas prírode. Naopak, majú svojho „strážcu“. Na tabuľke pri stromčeku je uvedený druh stromčeka, meno a priezvisko človeka, ktorý ho vysadil, a dátum.

Svoj strom si v areáli  zariadenia zasadili: 

primátor mesta pán JUDr. Pavel Hagyari, viceprimátor pán JUDr. René Pucher, zamestnanci ZpS Náruč, členovia OZ Sociálny Prešov, obyvatelia GKCH. Nachádza sa tu aj stromček s označením RTVS, ktorý vysadil redaktor rozhlasu Mgr. Róbert Latta, dlhý život poprial svojmu stromčeku aj riaditeľ sekcie služieb občanom pán PhDr. Matúš Háber a samozrejme stromy sú označené aj menami našich obyvateľov a zamestnancov.  

                                                                                                                                               Mgr. Vladislav Varga

Fotogaléria