Vytlačiť túto stránku

V Thálii začína jar ...

Mesiac marec je nie len mesiacom knihy, mesiacom kedy slávime MDŽ, mesiacom 1. jarného dňa, ale aj mesiacom zvýšenej aktivity.
Začali sme veľmi netradične. Na želanie našich obyvateľov, sme navštívili prešovský cintorín, kde majú pochovaných svojich najbližších. Prvé jarné kvietky sme položili na ich hroby a zapálili sviečky.
5. marca naše ženy zo ZpS Cemjata sa zúčastnili MDŽ v PKO Prešov, nad ktorým mala patronát primátorka mesta Ing. Andrea Turčanová. Všetkým ženám sa prihovoril zástupca primátorky Ing. Štefan Kužma a spestrením programu bolo vystúpenie folklórneho súboru Šarišan.
Na druhý deň 6.marca sme si sviatok našich žien pripomenuli a oslávili v Dome Thália, kde každá obyvateľka dostala krásnu ružičku. Program pre nich pripravili chlapi z Thálie. Nezabudli sme ani na naše ženy – kolegyne z Thálie, ktoré si ružičku za svoju prácu zaslúžia. Zaspievali sme, pospomínali a vo veselej nálade oslávili deň, ktorý naším obyvateľkám a kolegyniam naozaj patrí.
Čo nás ešte v marci čaká?
Školenie personálu, knižný maratón, krížová cesta, spoveď pred Veľkou nocou – aby sme sa na očakávané sviatky dobre pripravili a prežili ich v spoločenskom a kresťanskom duchu.

Tím Domu Thália

007  008 
 014  016
 018  029