Vytlačiť túto stránku

MEDZINÁRODNÝ DEŇ RÓMOV na CEMJATE

Medzinárodný deň Rómov pripadá na 8. apríl. Tento deň si Rómovia pripomínajú ako svoj pamätný deň na počesť prvého celosvetového stretnutia Rómov Na svojom I. kongrese sa zišli Rómovia zo 14 krajín v dňoch 8.- 12. apríla 1971 v Orpingtone pri Londýne. Účastníci stretnutia založili prvú medzinárodnú rómsku organizáciu - Internacional Rromani Union (IRU). Medzinárodnú rómsku úniu - Maškarthemutňi romaňi khetaňiben. Odmietli označenie cigán (Zigeuner, Gitanos, Gypsies) ako nie-rómske, ktorým ich označujú ne-Rómovia. Požiadali medzinárodné organizácie o rešpektovanie svojho vlastného (etnického) mena Róm/Rómovia. Prihlásili sa ku krajine svojho pôvodu k Indii a prijali rómsku vlajku a hymnu.
Delegáti sa dohodli na rómskej hymne. Stala sa ňou pieseň Geľem, Geľem. Hudobný podklad tvorí medzinárodne známa rómska ľudová pieseň. Slová napísal juhoslovanský Róm Jarko Jovanovič Jagdino. Na kongrese sa dohodli aj na spoločnej rómskej vlajke. Dovtedajšie dva pruhy - modrý (symbol neba) a zelený (znázornenie spätosti Rómov s prírodou) doplnil v strede červený kruh, symbol Ašókskej čakry. (Aj na indickej vlajke je červený kruh.) Kruh na rómskej vlajke má podobu vozového kolesa so 16 hrotmi.

Na Slovensku si Rómovia začali tento sviatok pripomínať v roku 2001.

V predvečer Medzinárodného dňa Rómov, sa uskutočnil na Cemjate v ZpS Harmonia kultúrny program. Vystúpili rómske deti z komunitného centra Tehalňa v Prešove. Program sa našim prijímateľom veľmi páčil, najmä ich temperamentné tance, ktoré prechádzali až do akrobatických figúr. V programe odzneli aj ich typické piesne v ich jazyku.

V závere programu si spolu zatancovali i náš p. riaditeľ a vedúca úseku odborných a iných činnosti.

                            Ďakujeme komunitným pracovníkom z Tehelne a najmä účinkujúcim za pekný program.

                                                                                                                                                                                                    (J.F.)

 

1   
 3  4
 5  6