Vytlačiť túto stránku

„SOCIÁLNE SLUŽBY V SÚČASNOSTI A BUDÚCNOSTI U NÁS A V EURÓPE" - II. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

V dňoch 23. a 24. apríla 2015 v priestoroch historickej budovy Parku kultúry aoddychu v Prešove sa uskutočnil II. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom :
„SOCIÁLNE SLUŽBY V SÚČASNOSTI A BUDÚCNOSTI U NÁS A V EURÓPE"
 Konferenciu sme usporiadali v spolupráci s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Ústavom zdravotníctva a sociálnych vied bl. Petra Pavla Gojdiča v Prešove, Odborom sociálnych služieb pri Mestskom úrade mesta Prešov, Odborom sociálnym pri Vyššom územnom celku Prešovského samosprávneho kraja a partnermi OZ Strieborné krídla, SOCIÁLNY PREŠOV, o.z., OZ TOLAMIR.
Záštitu nad medzinárodnou vedeckou konferenciou prevzala primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová.

Účastníci konferencie si mohli vypočuť 36 príspevkov od odborníkov na sociálnu a zdravotnícku problematiku z Veľkej Británie, Holandska, Poľska, Českej republiky a Slovenska.

Sme veľmi radi, že konferenciu poctili svojou prítomnosťou :

Predseda PSK MUDr. Peter Chudík, riaditeľ Odboru sociálnych služieb a sekcie sociálnej a rodinnej politiky pri MPSVaR SR Mgr. Peter Szabo, primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová, viceprimátor mesta Prešov Ing. Štefan Kužma, poslanec mestského zastupiteľstva mesta Prešov a predseda komisie sociálnej a bytovej PhDr. Rudolf Dupkala, zástupcovia Odboru sociálnych služieb pri MPSVaR SR Mgr. Ing. Viera Filipová a Mgr. Denisa Strapončeková, vedúca Odboru sociálneho pri Úrade PSK PhDr. Margita Poptrajanovski, vedúci Odboru zdravotníctva pri Úrade PSK MUDr. Július Zbyňovský, MPH, poverená vedúca Odboru sociálnych služieb pri MsÚ v Prešove Mgr. Terézia Bilasová, poverená vedúca Oddelenia starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov pri MsÚ v Prešove PhDr. Jana Zakarovská, zakladateľ Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave prof. MUDr. Vladimír Krčméry DrSc. Dr h.c. mult., riaditeľ Ústavu zdravotníctva a sociálnych vied bl. P.P.Gojdiča doc. Ing. Štefan Bugri, PhD., kvestor Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Ing. Jozef Chovanec, PhD.

Súčasťou konferencie bol aj slávnostný večer, na ktorom v kultúrnom programe vystúpil spevácky zbor Harmónia pri ZpS Cemjata a speváčka Katka Koščová.

Konferenciu podporili :
spoločnosť HARTMAN - Rico, spol. s.r.o. ako generálny sponzor,
MSM Slovakia, s.r.o.,
Tena SCA Hygiene Products Slovakia, spol. s r.o.,
Anna Lešková - Florida pekáreň Prešov,
Inmedia spol. s r.o.,
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.,
PKO - Prešov,
Penzion ALEX, Prešov,
Theracare - Bratislava,
Lekáreň u Čierného orla, Prešov,
Agroplus - LG, s.r.o., Prešov,
Pavol Pagurko, Prešov.

                                                                                                                               (v.v)

fotodokumentácia z konferencie