Vytlačiť túto stránku

Slávik na Cemjate

Mesiac máj je bezpochyby jeden z najkrajších mesiacov roka. Celá príroda sa prebúdza k životu. Spev vtákov nám spríjemňuje každodenný život, ktorý sa snažíme prežiť podľa svojich predstáv.

V máji sa stalo tradíciou stavanie májových stromov, ktoré je späté s majálesmi v prírode, spevom, veselosťou a zábavou. A takéto veselé májové popoludnie sme pripravili aj pre našich seniorov, kde bol vyhlásený Cemjatský slávik. Do súťaže, kde podmienkou bolo zaspievať dve piesne sa prihlásilo 10 súťažiacich. Nechýbala porota, ktorá pozorne počúvala krásne hlasy, piesne našich starých mám, ktoré zneli celým okolím.

Celé popoludnie sa nieslo v znamení dobrej hudby, priateľského posedenia, kde nechýbalo občerstvenie a odmeny pre tých, ktorí sa zapojili do súťaže. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli medzi nás a prispeli k dobrej nálade.

Zamestnanci a seniori zariadenia

Fotogaléria