Vytlačiť túto stránku

Darujte 2% daní

Aj vďaka vašim 2% vieme prispievať k zvýšeniu kvality života prijímateľov sociálnych služieb a vytvárať materiálne a technické podmienky pre uspokojovanie kultúrnych, informačných, vzdelávacích, spoločenských, integračných a voľnočasových potrieb obyvateľov zariadenia.

 

Ďakujeme.