Vytlačiť túto stránku

Festival komunitnej hudby

Dňa 13. 6. 2019 v Ekoparku Holá Hora na Botanickej ulici v Prešove sa konal Festival komunitnej hudby, ktorý organizoval Inštitút edukológie a sociálnej práce Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity pod záštitou primátorky mesta Prešov p. Turčanovej. Súčasťou podujatia bol aj sociálny trh, na ktorom sa prezentovala činnosť jednotlivých združení a zariadení pre seniorov. Krásne prostredie, teplé počasie a pekné kultúrne vystúpenie bolo príjemným spestrením dňa pre každého účastníka festivalu.

Zamestnanci zariadenia

Fotogaléria