Vytlačiť túto stránku

Cemjatská vatra a spomienka na SNP

Výročie SNP je nepopierateľne významným sviatkom pre každého Slováka,  hoci aj dnes sa nájde mnoho takých, ktorým tento sviatok veľa nehovorí. SNP nie je štátnym sviatkom len tak. Ukrýva v sebe významný medzník slovenských národných dejín.

Povstanie Slovákov v sebe nesie jasné posolstvo a jeho hnacou silou mu bol zápas o ľudskú dôstojnosť, tolerancie a mieru. V týchto dňoch sme si aj my  pripomenuli tento sviatok  s našimi seniormi a to zapálením vatry a návštevou z okresného zväzu protifašistických bojovníkov .Vzácnych hostí srdečne privítal riaditeľ zariadenia PhDr. Dušan Demčák, PhD. ktorý odovzdal slovo predsedovi zväzu Ing. Jozefovi Čorbovi. Vo svojom príhovore zdôraznil, ako je potrebné venovať viacej pozornosti pravdivému vysvetľovaniu histórie boja za národné oslobodenie. Naše krásne prostredie, pekné počasie a výborný guľáš, ktorý nám uvaril p. riaditeľ, to všetko prispelo k tomu, že sme prežili spolu jedno z pekných dopoludní.

Zamestnanci a seniori zariadenia

Používaním stránok zpscemjata.sk súhlasíte s používaním nevyhnutných cookies, ktoré sú potrebné pre fungovanie webu.