Vytlačiť túto stránku

Východniarska petanguová liga seniorov

Petangue je fyzicky nenáročná športová hra , vhodná pre všetky vekové kategórie, pri ktorej sa dva tímy snažia hodiť kovovú guľu čo najbližšie k drevenej guľôčke. Azda aj pretosi tento netradičný šport získava čoraz viac priaznivcov medzi našimi seniormi.

Dňa 27. augusta 2019 prijali naši seniori pozvanie na predposledné 8.kolo Východniarskej petangue ligy v Domove Nálepkovo, n.o., Hosťujúce zariadenie prijalo účastníkov z 8 sociálnych zariadení: Zariadenie pre seniorov Harmónia Prešov – Cemjata, Zariadenie pre seniorov Vranov nad Topľou, Domov dôchodcov Spišská Nová Ves, Zariadenie pre seniorov Náruč Prešov, Nový Domov, n. o. Stropkov, Centrum sociálnych služieb v Poprade, Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby Kežmarok. Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov-Cemjata reprezentoval tím v zložení: p. Mária Vagaská, Ján Repa a Andrej Ďurica.

Aj keď nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa, niektorí starkí bojovali doslova ako o život. Na ich tvárach sa objavil raz úsmev, inokedy sklamanie a smútok. Všetci boli odhodlaní zabojovať za svoje družstvo ale i za seba. Súťažiacim prialo aj pekné slnečné počasie, ktoré ich sprevádzalo počas celej súťaže. Družstvu ZPS Harmónia, Prešov-Cemjata sa v začiatočných zápoleniach veľmi nedarilo, ale v závere všetko dohnali, no stačilo to len na 5. miesto. Víťazom 8. kola Východniarskej petangue ligy sa stal Nový Domov, n.o. Stropkov, 2. miesto obsadil Centrum sociálnych služieb Poprad a na 3. mieste sa umiestnilo Zariadenie opatrovateľskej služby Kežmarok.

Touto cestou sa chceme poďakovať celému kolektívu zamestnancov Domova v Nálepkove za bezchybne pripravenú športovú akciu a všetkým súťažiacim vyslovujeme vďaku za ich odhodlanie reprezentovať svoje zariadenie.

Fotogaléria