Vytlačiť túto stránku

Deň dobrovoľníctva v ZpS Harmónia 2019

20. september.2019 sa v Zariadení pre seniorov Harmónia na Cemjate niesol v duchu dobrovoľníckej činnosti. Deň dobrovoľníctva sa organizuje v našom zariadení už tradične niekoľko rokov. Našim spoločným cieľom je nielen propagácia dobrovoľníckej činnosti na Slovensku, ale samozrejme aj nezištná pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú. V spolupráci s Prešovským dobrovoľníckym centrom sme oslovili aj širokú verejnosť, aby sa a spolu s nami zapojila do estetizácie nášho areálu, ktorý slúži v letných mesiacoch aj ako zóna oddychu pre obyvateľov mesta Prešova. Do „Dňa dobrovoľníctva“ sa opakovane zapojili zamestnanci Krajského súdu v Prešove, zamestnanci a klienti ZpS Harmónia. Spoločne sme realizovali  rôzne práce v exteriéri nášho zariadenia a neodradilo ani hladné jesenné počasie.

Všetkým dobrovoľníkom srdečne ďakujeme za to, že venovali svoj voľný čas skrášľovaniu areálu nášho zariadenia a prispeli tak k zvyšovaniu kvality života našich seniorov.

Fotogaléria