Vytlačiť túto stránku

Starnutím sa život nekončí....

ani napriek tomu, že pribúdajú „krížiky“, ktoré predstavujú akéhosi strašiaka ubúdaním fyzických a mentálnych síl, opak môže byť pravdou. Najväčším nepriateľom duševného zdravia je odlúčenosť, osamelosť, izolovanosť od okolitého sveta. V našom zariadení sa preto snažíme zamedziť sociálnej izolácii aj napriek tomu, že tento rok je veľmi náročný, keď seniori mali obmedzené vychádzky do spoločnosti a mohli sa stretávať len v blízkosti svojho domu v ktorom bývajú. Počas tohto obdobia sa seniori stretávali aj so sociálnou pracovníčkou, ktorá ich vždy podporila a novým prijímateľom pomohla pri zoznamovaní sa a adaptácii. A nie je tomu inak ani teraz, keď sa vonku stretávame pri káve, niekto pri cigaretke, alebo len tak, pri pohári vody, kde vedieme rozmanité rozhovory o živote. V dome Bona Via sa snažíme využívať  všetky tie iniciatívy, ktoré naším seniorom pomáhajú udržať dobrú telesnú a intelektuálnu kondíciu, živé vzťahy s okolím, byť užitoční pre druhých, dávať k dispozícii druhým svoj čas, svoje schopnosti a skúsenosti. Hodnoty ako akceptácia, prijímanie, úcta, načúvanie človeku a jeho potrebám v celej šírke odlišností a zároveň jednoty, sú dôležitým predpokladom vzájomnej spolupráce v rámci domu, kde seniori patria a sú si osobne známi. 

Marcela P.

Fotogaléria