Vytlačiť túto stránku

Leto...

Mohlo by byť leto bez kultúry? Asi nie. Všetci vieme, že k letu patrí slnko, spev a dobrá atmosféra. No, tento rok je predsa len trochu iný. U nás v zariadení je chudobnejší o programy, ktoré pre nás pripravovali deti zo základných škôl v Bajerove, alebo Radatíc a tak isto o programy, ktoré pre nás pripravovali denné centrá z Prešova, Solivarská heligónka ,ale tak isto aj mládež zo strednej pedagogickej školy. Tieto letné dni sme sa toto leto snažili spríjemniť prijímateľom individuálne po domoch. Krízová situácia vedela kedy skončiť a tak sme mali väčšiu letnú akciu pre našich prijímateľov ktorou bola odpustová slávnosť na sv. Donáta. Odpustová slávnosť sa konalavonku v areály zariadenia a neskôr nás vonku začali navštevovať aj klauni z Červených nosov. Na klaunov sa naši prijímatelia často pýtali, lebo si spolu zaspievajú, zasmejú sa a vlastne sú to úžasní herci, ktorí šíria len dobro. Za ich prístup a ochotu, ktorou pomáhajú spríjemniť čas strávený v zariadení, im vrúcne ďakujeme.

Marcela P.

Fotogaléria