Vytlačiť túto stránku

Preventíva proti COVIDU...

V rámci ochrany našich prijímateľov sociálnych služieb nám bola dodaná vstupná dezinfekčná brána. Seniori nášho zariadenia sa boli oboznámiť s postupom používania a vyskúšania si dezinfekčnej brány. Táto dezinfekčná brána slúži aj pre zamestnancov pri príchode do práce. Ďakujeme všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou podieľali, podieľajú či budú podieľať na ochrane nášho zdravia. 

Fotogaléria