Vytlačiť túto stránku

Na návšteve v Domove důchodců v Ústí nad Orlicí

Len týždeň po Cemjatskej olympiáde na ktorej sa zúčastnili aj naši priatelia z Českej republiky sme my zamestnanci nášho zariadenia spolu s obyvateľkami p. Katarínou Bobákovou a p. Kohanovou Annou navštívili krásne mestečko v pardubickom kraji, a v ňom nádherných ľudí v Domove důchodců Ústí nad Orlicí.

Všetci čo sme absolvovali túto návštevu môžeme konštatovať, Že laťka byla nastavená velmi vysoko.“(dúfam, že mi to pán Klika – obyvateľ zariadenia v Ústí nad Orlicí prepáči, že som použil jeho slová).

Naši priatelia mali pre nás pripravený bohatý program ako aj bohato prestreté stoly. Spoločne sme navštívili nádherné arborétum v Žampachu, kde sme sa boli inšpirovať, keďže máme v pláne v našom areáli zrealizovať park okrasných drevín.

Taktiež sme navštívili hrad Potštejn, v ďalší deň nás pani Renáta Kulichová – šéfkuchárka v Domove důchodců Ústí nad Orlicí pozvala na opekané dobroty na jej záhrade.

No návšteva nebola len o exkurziách a bohato prestretých stoloch, ale mohli sme pozorovať aj prácu opatrovateliek, sociálnych pracovníkov, ale aj kuchárov a kuričov. Riaditelia a vedenie na druhej strane plánovali spoluprácu na nasledujúce obdobie :

V auguste prebehne u nás  v ZpS Harmónia pod vedením  pani šéfkuchárky Kulichovej kulinárske podujatie „Dni českej kuchyne“, a začiatkom septembra naši kuchári v Ústí nad Orlicí budú prezentovať slovenské jedlá v  „Dňoch slovenskej kuchyne“.              

Z návštevy v Českej republike sme si odniesli krásne zážitky, nové priateľstvá mnoho námetov, ktoré uplatníme v našej ďalšej činnosti.

 

                                                          Mgr. Vladislav Varga

                                                           vedúci úseku odborných činností