Vytlačiť túto stránku

Oslava životného jubilea

Dňa 29.7.2014 sa krásneho životného jubilea dožila obyvateľka Zariadenia pre seniorov z domu Diana p. Margita Kollárová.

Pri tejto príležitosti jej spolubývajúci spolu so zamestnancami domu a rodinnými príslušníkmi pripravili oslavu. Príjemnú atmosféru dotvárala reprodukovaná hudba a nechýbali ani slzy šťastia oslávenkyne.

Prajeme pani Margitke  ďalšie roky v zdraví a dožitie sa osláv 100 - ročnice.