Vytlačiť túto stránku

Realizácia projektu - Poďme sa spolu hrať

Dňa 17.09.2014  od 09:30 v areáli ZpS Harmónia, Prešov – Cemjata sa realizoval projekt s názvom „Poďme sa spolu hrať.“

Cieľom projektu bolo utužovanie vzťahov medzi mládežou a seniormi hravou formou a to spoločenskými hrami, kreslením, vystrihovačkami.

Dopoludnie našim obyvateľom spríjemnili študenti Pedagogickej a sociálnej akadémie v Prešove svojím pásmom hovoreného slova a ľudových piesní.

Po peknom programe študentky spolu s obyvateľmi kreatívne tvorili malé diela a niektorí si spolu zahrali spoločenské hry.

Na záver nechýbalo chutné občerstvenie a veľké ĎAKUJEM stredoškolským profesorkám a študentom Pedagogickej a sociálnej akadémie v Prešove za dlhoročnú spoluprácu.

Malý projekt bol podporený z Európskeho sociálneho fondu ako súčasť národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax, ktorý organizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

foto