V súlade s ustanovením § 44 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov prevádzkovateľ ZPS Harmónia určuje za zodpovednú osobu externý subjekt:

CUBS plus, s.r.o., Masarykova 21, 040 01  Košice, kontakt:+421 918 434 374, +421 903 608 164, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.,

ktorú môže dotknutá osoba kontaktovať s otázkam týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania jej práv v ZPS Harmónia v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ)  2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR), ako aj podľa zákona o ochrane osobných údajov.

 

Zásady ochrany osobných údajov v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ

Informačná povinnosť podľa čl.13 GDPR

Priloha k Zásadám ochrany osobných údajov - možnosti odovlania súhlasu

 

Základné informácie pre záujemcov o prijatie do pracovného pomeru

Žiadame záujemcov (uchádzačov) o prijatie do pracovného pomeru, aby ku Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru do Zariadenia pre seniorov Harmónia, Prešov-Cemjata, Cemjata č. 4, 080 01 Prešov doložili Súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý si môžu stiahnuť z nižšie uvedeného hypertextového odkazu:

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Ako záujemca (uchádzač) o zamestnanie zaslaním dokumentov (napr. žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, životopis, motivačný list) dávate prevádzkovateľovi IS ZPS Harmónia súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov po Vami zvolenú dobu odo dňa zaslania a doručenia dokumentov.

Po uvedenej lehote budú Vaše osobne údaje mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze. Vami udelený súhlas môžete kedykoľvek písomne odvolať na adrese prevádzkovateľa IS.