Správy

Zverejňovanie súhrnych správ v zmysle zákona o verejnom obstaraní v súlade s § 102, ods. 4 zákona NR SR č. 25/2006 Z.z.

Správy 2014
Správy 2013
Správy 2012

Súhrné správy