Zverejňovanie

Na tejto stránke sú zverejnené údaje ZpS Harmónia Prešov-Cemjata od 1.8.2012.
Pre staršie obdobie kliknite tu.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a došlých faktúr v zmysle Zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.