OZ Strieborné krídla

V priestoroch zariadenia pre seniorov Harmónia, Prešov – Cemjata  sídli od svojej registrácie dňa 31.08.2012 OZ STRIEBORNÉ KRÍDLA, ktorého činnosť je zameraná hlavne na :

 


 

TROJROČNÝ RODIČ

 

Kvetináč.jpgOZ STRIEBORNÉ KRÍDLA bolo založené v roku 2012. Toho roku oslávia členovia OZ tri roky od jeho vzniku a už sa stalo od 8.júla 2015  oficiálnym "adoptívnym rodičom". Ako je to možné ?

Členovia OZ reagovali na výzvu zapojiť sa do projektu - ADOPTUJ SI KVETINÁČ -, ktorého organizátorom je Sociálny Prešov, o.z. a iniciátorkou Katka Koščová. Filozofiou projektu je "adopcia" mestských kvetináčov,  ktoré sú zanedbané, vysadiť v nich kvety, starať sa o ne a tak si spoločne skrášliť verejný priestor, v ktorom sa denne pohybujeme, v ktorom žijeme a pracujeme.

Po vyplnení formulára a zaslaní prihlášky o adopciu, sme obratom od organizátora projektu obdržali - Rodný list, v ktorom je napísané, že OZ Strieborné krídla je adoptívnym rodičom kvetináča : Centrum 06, registračné číslo       034-541-20150708-CEN06.

9. júla 2015 sa členovia OZ Strieborné krídla s nakúpenými kvetmi a zahradníckym substrátom od firmy SADEX: p. Vierka Šoltísová, p.Zuzka Bodokiová, p. Ivanka Martalusová, p. Mária Vagaská a Vlado Varga vybrali na miesto, kde stojí ich "adoptívne dieťa - kvetináč". Po zhodnotení situácie a dohode o umiestnení nakúpených kvetov sa menovaní pustili do práce za účasti prekvapených prechádzajúcich občanov. Netrvalo to ani celú hodinku a kvetináč zrazu dostal inú tvár - bol krajší, pestrejší. Uznanie našej práce zaznelo aj z úst pani predavačky, ktorá má svoj stánok neďaleko už NÁŠHO KVETINÁČA.

Sľubujeme, že sa o naše "dieťa" budeme vzorne starať, aby prinášal radosť nielen nám - adoptívnym rodičom, ale aj všetkým Prešovčanom.  

                                                                                                                                     (v.v)

  

kvetináč 3 kvetináč 4
kvetináč 5 kvetináč 6
kvetináč 7 kvetináč 1
kvetináč 2  

 

Sobota v znamení predveľkonočných príprav – Výroba kraslíc

velikonoce188.gifSobotňajšie predpoludnie dňa 28. marca 2015 sme spolu s obyvateľmi Zariadenia pre seniorov Harmónia, Prešov - Cemjata venovali predveľkonočnej výzdobe, a to konkrétne výrobe a zdobeniu kraslíc. Zišli sme sa v hojnom počte v dome Viktória, kde o šikovné ruky a tvorivé nápady nebola vôbec núdza. Prijemnú atmosféru umocňovali aj vzájomné rozhovory. Chutným koláčom, vynikajúcej torte a šálke kávy nikto neodolal. Pevne veríme, že sa v tak radostnej nálade opäť stretneme pri ďalšej akcii.
            Všetkým Vám želáme požehnané a milostiplné sviatky.
                                                       Členovia OZ Strieborné krídla
Kraslice 1 Kraslice 9
Kraslice 10 Kraslice 13
Kraslice 2 Kraslice 3
Kraslice 5 Kraslice 6
                           Kraslice 11