Ďakujeme:

OZ Nie sme sami za dar 165 rúšok pre našich klientov a zamestnancov.

20200528 080111 1