O nás

Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov - Cemjata sa nachádza v tichej prímestskej časti Prešova. Zariadenie tvorí komplex šiestich lôžkových pavilónov a budovy administratívy spojenej s vlastnou kuchyňou a jedálňou. V areáli domova je kaplnka, kde sa pravidelne uskutočňujú bohoslužby. Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov-Cemjata je rozpočtovou organizáciou mesta Prešov, ktoré je jeho zriaďovateľom. Kapacita zariadenia bola do mája 2016 - 150 lôžok, v súčasnosti máme kapacitu  122 osôb -prijímateľov sociálnej služby, počet zamestnancov je 79.

Symbiózu spolupatričnosti človeka a prírody umocňujú zmiešané ihličnato-listnaté lesy. V strede areálu sa nachádza prírodné jazierko a priestranná záhrada. Spojenie s mestom umožňuje pravidelná linka autobusovej mestskej hromadnej dopravy.

 

Zamestnanci zariadenia vyvíjajú maximálne úsilie, aby obyvatelia žili plnohodnotne a mali možnosť dôstojného života v seniorskom veku. Skutočnú náhradu domova vytvára kvalita služieb zabezpečovaná individuálnym prístupom personálu ku každému klientovi. Poskytujeme intenzívnu 24 hodinovú opatrovateľsko-ošetrovateľskú starostlivosť tak pre mobilných, ako aj imobilných klientov.

 

Obrázok: Pohľad na administratívnu budovu Obrázok: Opekačka

V zariadení ponúkame kompletnú sociálnu starostlivosť, zahŕňajúcu doplnkové kultúrne, edukačné, ergoterapeutické, športové a záujmové aktivity formou krúžkov. Cieľom týchto aktivít je, aby sa človek aj v seniorskom veku sa o seba staral a ďalej rozvíjal svoje duševné a fyzické schopnosti. Odborné cielené aktivity podporujú pocit spoločenskej potrebnosti a užitočnosti našich klientov. Vzhľadom na lokalitu, v ktorej sa areál nachádza, sa obyvatelia veľmi radi zúčastňujú výletov – prechádzok do okolitej prírody s cieľom zberu lesných plodov a liečivých rastlín.

 

Zamestnanci zariadenia za veľmi dôležitý považujú kontakt s rodinou a preto príbuzní za klientmi môžu prísť kedykoľvek. Klientom to pomáha pri adaptácii a odborným zamestnancom pri tvorbe sociálnej anamnézy a následne individuálneho plánu rozvoja osobnosti.