V tejto časti, Vám milí návštevníci webovej stránky ZpS Harmónia, predstavíme niektorých z radov našich ctených obyvateľov prostredníctvom krátkeho popisu činnosti, ktorej sa radi vo svojom voľnom čase venujú. Spestrením budú aj pekné fotografie. Vážime si ich usilovné nasadenie a elán, ktorým nás všetkých potešujú a zároveň motivujú. Preto sme sa rozhodli spolu s ich súhlasom podeliťsa aj s Vami o ich výtvory či záujmy.   

 


 

Bobaková

Pani Katarína Bobáková, prijímateľka sociálnych služieb Domu Prima 

 

Stará sa o kvetinové záhony okolo Domu Prima. Spolu s pánom Ďuricom vytvorili priestor pre nový záhon pred Domom Prima, ktorý vysadili rôznymi druhmi kvetov a kríkov.    

Pani Katka aktívne navštevuje spevácky krúžok, s ktorým reprezentuje naše zariadenie.  

 


  

kohanová

Pani Anna Kohanová, prijímateľka sociálnych služieb Domu Diana

Pani Kohanová je aktívna hlavne v ručných prácach ako je háčkovanie a pletenie. Pletie ponožky, čiapky, rukavice a z vlny vyrába rôzne vianočné a veľkonočné ozdoby. Aktívne sa angažuje v aktivitách v rámci zariadenia pre seniorov aj mimo neho.
Pani Kohanová sa už roky stará o zeleninu v skleníku zariadenia pre seniorov, s ktorou zásobuje aj jedáleň. Pracuje okolo kvetinových záhonov a úprave trávnatej časti Domu Diana.