Obslužné činnosti

Medzi obslužné činnosti patrí : ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.

Ubytovanie

Prijímatelia sú ubytovaní v šiestich domoch v jednolôžkových ,dvojlôžkových, trojlôžkových a štvorlôžkových izbách. Jeden dom poskytuje ubytovanie v jednolôžkových izbách. Pre osobnú hygienu prijímatelia v každom dome využívajú spoločné WC a kúpeľne, vybavené vaňou a sprchovacím kútom. V každom dome sa nachádza spoločenská miestnosť s televíznym prijímačom a kuchynka s vybavením. Domy pre prijímateľov sa môžu popýšiť novými názvami, ktoré im vymysleli samotní prijímatelia. Dom č. 1 nesie názov Prima, Dom č. 3- Viktória, Dom č. 4 – Bona Via, Dom č.6 – Tália, Dom č.7 – Diana, Dom č.8.- Nad Jazerom, Dom č. 9 – Nona.

Stravovanie

Poskytujeme celodenné stravovanie (raňajky, desiata, obed, olovrant a večera, u diabetikov sa podáva aj druhá večera. Mobilní prijímatelia sa stravujú v priestoroch spoločnej jedálne, menej mobilní v jedálňach v jednotlivých domoch a imobilným prijímateľom sa strava podáva na lôžku. Pestrá strava zodpovedá zásadám zdravej výživy. Podľa predpísaných diét poskytujeme tri druhy stravy: racionálnu, diabetickú a šetriacu.

Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

Zariadenie disponuje vlastnou práčovňou, kde v pravidelných týždenných intervaloch, alebo podľa potreby zabezpečuje pranie, žehlenie a údržbu bielelizne a šatstva prijímateľov. Upratovanie obytných a spoločenských priestorov zabezpečujú interní zamestnanci.

V zariadení je k dispozícii rehabilitačná miestnosť so saunou, masážne kreslá, masážne lehátka a miestnosť pre ergoterapeutické aktivity.

Comments are closed.