O nás

   Zariadenie pre seniorov Harmónia sa nachádza v tichej prímestskej časti Prešova. Zariadenie tvorí komplex siedmych lôžkových domoch a budovy administratívy spojenej s vlastnou kuchyňou a jedálňou. V areáli domova je kaplnka, kde sa pravidelne uskutočňujú nedeľné bohoslužby. Zariadenie pre seniorov Harmónia je rozpočtovou organizáciou mesta Prešov, ktoré je jeho zriaďovateľom. Kapacita zariadenia je 150 lôžok, počet zamestnancov je 80.

     Symbiózu spolupatričnosti človeka a prírody umocňujú zmiešané ihličnato-listnaté lesy. V strede areálu sa nachádza prírodné jazierko a priestranná záhrada. Spojenie s mestom umožňuje pravidelná linka autobusovej mestskej hromadnej dopravy.

     Zamestnanci zariadenia vyvíjajú maximálne úsilie, aby obyvatelia žili plnohodnotne a mali možnosť dôstojného života v seniorskom veku. Skutočnú náhradu domova vytvára kvalita služieb zabezpečovaná individuálnym prístupom personálu ku každému obyvateľovi. Poskytujeme intenzívnu 24 hodinovú opatrovateľsko-ošetrovateľskú starostlivosť tak pre mobilných, ako aj imobilných obyvateľov.

     V zariadení ponúkame kompletnú sociálnu starostlivosť, zahŕňajúcu doplnkové kultúrne, edukačné, ergoterapeutické, športové a záujmové aktivity. Cieľom týchto aktivít je, aby sa človek aj v seniorskom veku  o seba staral a ďalej rozvíjal svoje duševné a fyzické schopnosti. Odborné cielené aktivity podporujú pocit spoločenskej potrebnosti a užitočnosti našich obyvateľov. Vzhľadom na lokalitu, v ktorej sa areál nachádza, sa obyvatelia veľmi radi zúčastňujú výletov – prechádzok do okolitej prírody s cieľom zberu lesných plodov a liečivých rastlín.

     Zamestnanci zariadenia za veľmi dôležitý považujú kontakt s rodinou a preto príbuzní za obyvateľmi môžu prísť kedykoľvek. Obyvateľom to pomáha pri adaptácii a odborným zamestnancom pri tvorbe sociálnej anamnézy a následne individuálneho plánu rozvoja osobnosti.

     V zariadení ambulujú aj praktický lekár, ortopéd, psychiater, diabetológ.

Comments are closed.