Za priateľmi a skúsenosťami do pardubického kraja

 V dňoch 10. – 12.9.2013  sa deväť zamestnancov Zariadenia pre seniorov Harmónia, Prešov – Cemjata zúčastnilo priateľskej návštevy, súčasťou ktorej bolo aj školenie Brainstormingu zamerané na koncepčný rozvoj starostlivosti o seniorov, v Domově důchodců v českom meste Ústí nad Orlicí.
Boli sme milo prekvapení, z celého priebehu návštevy, ako aj zo školenia, ktoré boli bezchybne pripravené zo strany pána riaditeľa Mgr. Bc. Jana Vojvodíka s jeho tímom zamestnancov.

V deň odchodu sme sa z Ústí nad Orlicí presunuli do Přelouče, kde sme si mohli prezrieť domov dôchodcov, ktorý nesie názov Domov u fontány. Týmto zariadením s 242 lôžkami pre seniorov nás ochotne previedla p. riaditeľka Mgr. Danuše Fomiczewová.

Z návštevy si odnášame veľa zážitkov a skúsenosti. Systém poskytovania sociálnych služieb v Čechách a na Slovensku je odlišný, ale aj tak sa jedny od druhých môžeme veľmi dobre inšpirovať.
Takéto výmenné návštevy majú veľký význam, pretože posúvajú obzory, objavujú nové uhly pohľadu v poskytovaní sociálnej starostlivosti pre našich seniorov.

This entry was posted in AKTUALITY. Bookmark the permalink.

Comments are closed.